Tin tức - Hoạt động Khoa Lý Luận Chính Trị
  Cán bộ viên chức Khoa tham gia công tác tư vấn tuyển sinh Đại học năm 2022
  (14/07/2022 13:55:35)
  Trong những năm gần đây, tình hình tuyển sinh của Nhà trường gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt đối với các chuyên ngành đào tạo truyền thống. Để chia sẻ với Nhà trường và các Khoa chuyên môn, Khoa Lý luận Chính trị đã tham gia tư vấn tuyển sinh đại học năm 2022 đến các em học sinh tại một số trường Trung học phổ thông.
  Đọc tiếp...
  Đại hội Chi đoàn cán bộ Khoa Lý luận Chính trị nhiệm kỳ 2022-2024 thành công rực rỡ
  (20/05/2022 13:02:22)
  Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Đại hội chi đoàn của Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Mỏ - Địa chất; căn cứ sự chỉ đạo của chi ủy Khoa Lý luận chính trị; sáng ngày 20 tháng 5 năm 2022, tại Phòng họp Khoa, Chi đoàn cán bộ đã tiến hành Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. 
  Đọc tiếp...
  Nắm vững thời cơ, cả nước một lòng thực hiện khát vọng phồn vinh, hạnh phúc
  (02/05/2022 13:01:25)
  http://www.xaydungdang.org.vn/Home/Lyluan-Thuctien-Kinhnghiem/2022/16808/Nam-vung-thoi-co-ca-nuoc-mot-long-thuc-hien-khat-vong.aspx Đại thắng mùa xuân 1975 gắn liền với những quyết định mang tính lịch sử, thể hiện tài thao lược, bản lĩnh, sáng tạo của Đảng, sự đoàn kết nhất trí, với khát vọng độc lập, tự do, khát khao hòa bình thống nhất Tổ quốc, xây dựng xã hội phồn vinh hạnh phúc của cả dân tộc.
  Đọc tiếp...
  Mùa xuân nhớ lại và nghĩ suy
  (13/04/2022 02:39:24)
  http://www.xaydungdang.org.vn/Home/Lyluan-Thuctien-Kinhnghiem/2022/16425/Mua-xuan-nho-lai-va-nghi-suy.aspx Vượt bao khó khăn, nhọc nhằn trên con đường tranh đấu, ngày 3-2-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức bước lên vũ đài chính trị, gánh trọng trách lãnh đạo dân tộc giành độc lập, tự do. Trải qua nhiều thăng trầm, vượt nguy nan, thác ghềnh hiểm trở, Đảng Cộng sản Việt Nam - người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam - bất khuất, kiên cường, sai lầm gắng sửa, vấp ngã lại đứng lên, đầu rơi máu chảy không lùi bước, toàn tâm, toàn ý phục vụ Nhân dân, đã cùng Nhân dân “xây lầu thắng lợi”, rửa sạch nỗi hận nhục mất nước cho toàn dân tộc. “Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong”(1), “nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc”(2).
  Đọc tiếp...
  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước
  (16/03/2022 09:21:42)
  13:54' 15/3/2022 http://www.xaydungdang.org.vn/Home/tutuonghochiminh/2022/16586/Van-dung-tu-tuong-Ho-Chi-Minh-ve-tinh-than-trach-nhiem.aspx Tinh thần trách nhiệm là một giá trị văn hóa, được gọi là văn hóa trách nhiệm hay văn hóa bổn phận. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm “Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công”(1).
  Đọc tiếp...
  Khoa Lý luận Chính trị đi thực tế chuyên môn tại tỉnh Lào Cai
  (13/02/2022 09:40:05)
  Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu và Phòng Tổ chức Cán bộ, Khoa Lý luận Chính trị đã tổ chức thành công chuyến đi thực tế tại tỉnh Lào Cai từ ngày 08/2/2022-12/2/2022. Chuyến đi đã để lại những cảm xúc sâu sắc cho tất cả thành viên trong Đoàn khi thăm những địa điểm mang dấu ấn lịch sử một thời. Cột cờ Lũng Pô
  Đọc tiếp...
  "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của V.I.Lênin và ảnh hưởng của nó đối với sự hình thành tư tưởng Nguyễn Ái Quốc về con đường cách mạng Việt Nam
  (27/01/2022 04:00:51)
  http://philosophy.vass.gov.vn/Triet-Hoc-Mac-Lenin/So-thao-lan-thu-nhat-nhung-luan-cuong-ve-van-de-dan-toc-va-van-de-thuoc-dia-cua-VILenin-va-anh-huong-cua-no-doi-voi-su-hinh-thanh-tu-tuong-Nguyen-Ai-Quoc-ve-con-duong-cach-mang-Viet-Nam-137.0 Trong quá trình hoà mình vào cuộc đấu tranh sôi nổi của phong trào công nhân và Đảng Xã hội Pháp để tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã được đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lênin. Người đón nhận những tư tưởng cách mạng của V.I.Lênin với niềm phấn khởi và tin tưởng của một người chiến sĩ cách mạng sau nhiều năm nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiễn. Tác phẩm đã giúp Nguyễn Ái Quốc tìm thấy lời giải đáp cho những câu hỏi lớn về vận mệnh dân tộc, soi sáng con đường giải phóng dân tộc: con đường cách mạng vô sản. Từ đó, Người đã tích cực xúc tiến công tác chuẩn bị những điều kiện cần thiết, hướng phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam vào quỹ đạo của cách mạng vô sản.
  Đọc tiếp...
  Giá trị lịch sử của "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"
  (27/01/2022 03:58:34)
  http://www.xaydungdang.org.vn/Home/tutuonghochiminh/2021/16262/Gia-tri-lich-su-cua-Loi-keu-goi-toan-quoc-khang-chien.aspx Cách đây 75 năm, vào ngày 19-12-1946, Bác Hồ đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đó là một áng thiên cổ hùng văn trong thời đại mới, có giá trị lịch sử như một Cương lĩnh kháng chiến, chứa đựng những quan điểm cơ bản về đường lối chiến tranh nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, truyền thống anh hùng, bất khuất, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh… Năm tháng đã qua đi, nhưng âm hưởng hào hùng của Lời kêu gọi vẫn còn mãi với thời gian, để lại cho Đảng và sự nghiệp cách mạng nước ta những bài học hết sức quý báu, có ý nghĩa to lớn và thiết thực, nhất là bài học quy tụ và phát huy sức mạnh toàn dân trong công cuộc đổi mới đất nước hôm nay.
  Đọc tiếp...
  Xây dựng Đảng về đạo đức trong điều kiện hiện nay
  (27/01/2022 03:56:01)
  http://www.xaydungdang.org.vn/Home/Lyluan-Thuctien-Kinhnghiem/2021/16164/Xay-dung-Dang-ve-dao-duc-trong-dieu-kien-hien-nay.aspx Sau 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu vô cùng to lớn. Tuy nhiên, những yêu cầu, thách thức mới trong bối cảnh hiện nay đang đặt ra trọng trách lớn hơn đối với Đảng. Để xây dựng Đảng vững mạnh, luôn đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, chúng ta cần nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện hơn các nội dung xây dựng Đảng, trong đó có xây dựng Đảng về đạo đức. Quan niệm xây dựng Đảng về đạo đức và các nội dung, nguyên tắc cơ bản của xây dựng Đảng về đạo đức cần được đặt trong mối quan hệ gắn liền với các mặt khác của công tác này, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn hiện nay.
  Đọc tiếp...
  Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021
  (10/12/2021 12:31:15)
  Thực hiện Quyết định số 1138a/QĐ-MĐC ngày 26/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021 "Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế" do ThS. Bùi Thị Thùy Dương - Bộ môn Triết học và Pháp luật làm chủ nhiệm; Mã số: T21-37; Ngày 10/12/2021, Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu đề tài theo các quy định hiện hành.
  Đọc tiếp...
  Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 : Giải phóng phụ nữ - giá trị nhân văn trong Tư tưởng Hồ Chí Minh
  (26/11/2021 08:38:34)
  Nguồn http://www.xaydungdang.org.vn/Home/tutuonghochiminh/2021/15893/Giai-phong-phu-nu-gia-tri-nhan-van-trong-Tu-tuong.aspx Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc luôn bao hàm khát vọng vươn lên của phụ nữ. Bởi lẽ, “Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa(1). Tư tưởng này của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ những trải nghiệm của Người - vị anh hùng giải phóng dân tộc suốt đời đấu tranh cho mục tiêu cao cả: Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người, trong đó có giải phóng phụ nữ.
  Đọc tiếp...
  Hội nghị cán bộ, viên chức Khoa Lý luận Chính trị năm 2021
  (27/10/2021 09:00:38)
  Thực hiện Công văn số 505/KH-MĐC ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021 lần thứ 48; Được sự phân công của Nhà trường, ngày 27 tháng 10 năm 2021, Khoa Lý luận Chính trị tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021.
  Đọc tiếp...
  Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/101954-10/10/2021) : Đậm sâu tình cảm, tư tưởng của Bác Hồ với Hà Nội
  (10/10/2021 13:06:38)
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện tấm lòng trân trọng, mối quan tâm sâu sắc giàu tình nhân ái và những mong muốn thiết tha về Hà Nội. Với Hà Nội, Người xác định vị trí “đầu tàu”, “gương mẫu” của nơi mà “cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta” nên Người mong muốn làm sao để cho Hà Nội thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần.
  Đọc tiếp...
  Cách mạng Tháng Tám - cội nguồn hành trình xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc
  (19/08/2021 12:48:42)
  76 năm đã đi qua, nhưng dấu ấn hào hùng của một cuộc cách mạng long trời lở đất trong mùa Thu lịch sử vẫn còn nguyên vẹn. Ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, cả dân tộc triệu người như một, với khí thế sóng cuộn, bão dâng, nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ phong kiến, đập tan xiềng xích áp bức của chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH trên đất nước ta. Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
  Đọc tiếp...
  Vang vọng “Lời thề giữ nước” trong Tuyên ngôn độc lập
  (02/09/2021 12:57:33)
  Cách đây 76 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới về nhà nước độc lập của dân tộc Việt Nam đã ra đời - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là kết quả đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam gần một thế kỷ chống lại ách đô hộ của ngoại bang và 15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  Đọc tiếp...
  Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020
  (21/08/2021 13:29:21)
  Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-MĐC ngày 17/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 "Giải pháp phát triển du lịch khám phá địa chất gắn trải nghiệm du lịch văn hóa ở Việt Nam" do ThS. Đào Thị Tuyết - Bộ môn Triết học và Pháp luật làm chủ nhiệm; Mã số: T20-36; Ngày 21/8/2021, Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu đề tài theo các quy định hiện hành.
  Đọc tiếp...
  Khoa Lý luận Chính trị tổ chức thành công Hội nghị khoa học "Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam – Giá trị lý luận và thực tiễn"
  (06/08/2021 10:10:48)
  Hội nghị khoa học "Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam – Giá trị lý luận và thực tiễn" diễn ra trong thời gian Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-UBND giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch CoVid-19. Do vậy, Ban Tổ chức đã xin ý kiến và được sự nhất trí của Ban Giám hiệu, Phòng Khoa học Công nghệ, ngày 06/8/2021, Hội nghị khoa học được tổ chức trực tuyến qua hệ thống MS-Teams.
  Đọc tiếp...
  Vận dụng tư tưởng nhân văn Việt Nam, phát huy cao độ sức mạnh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới
  (27/07/2021 03:09:25)
  Phát huy các giá trị nhân văn trong dựng nước và giữ nước là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong giai đoạn phát triển mới, trên cơ sở văn hóa, lịch sử Việt Nam và chủ nghĩa nhân văn mác-xít, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng nhân văn Việt Nam, đặc biệt tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục bảo đảm sự thành công của tiến trình xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, nhân văn, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với quy luật thời đại và các giá trị trường tồn của nhân loại.
  Đọc tiếp...
  Phụ nữ Việt Nam khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
  (16/07/2021 03:18:23)
  Ở bất cứ thời kỳ nào, phụ nữ Việt Nam cũng luôn mang trong mình khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Nguồn năng lượng tiềm tàng ấy tạo thành sức mạnh vĩ đại, giúp phụ nữ Việt Nam có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng, bảo vệ non sông gấm vóc của Tổ quốc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Tinh thần, khát vọng ấy cần được khơi dậy, phát huy để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh mới.
  Đọc tiếp...
  Bảo đảm tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam hiện nay
  (05/07/2021 02:40:02)
  Sự thống nhất trong đa dạng là đặc trưng, đồng thời là quy luật phát triển, là tiềm năng, sức mạnh nội sinh, tính hấp dẫn của nền văn hóa Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, đặc trưng đó cùng bản sắc văn hóa dân tộc đang đối mặt với nhiều thách thức, có nguy cơ bị mai một, biến dạng. Vì thế, xử lý đúng đắn, hài hòa mối quan hệ giữa tính thống nhất và tính đa dạng của văn hóa Việt Nam là vấn đề cơ bản có ý nghĩa thực tiễn cấp bách.
  Đọc tiếp...
  Mời viết bài tham gia Hội nghị khoa học "Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam - Giá trị lý luận và thực tiễn"
  (01/06/2021 09:17:05)
  Căn cứ kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học cấp năm 2021 của Khoa Lý luận Chính trị được Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất phê duyệt, Ban Tổ chức xin được gửi đến Qúy Nhà khoa học trong và ngoài trường thông tin về Hội nghị.
  Đọc tiếp...