Bộ môn Triết học và Pháp luật tổ chức báo cáo SHHT học kỳ 2 (2019-2020)  |   Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin ( 22-4-1870 - 22-4-2020) : Giữ gìn sự đoàn kết   |   Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học  |   Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh hành động phụng sự Tổ quốc,  |   Đại hội Chi bộ Lý luận Chính trị  |   Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh  |   Vững tiến dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng  |   Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng tới Việt Nam  |   Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh  |   Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quả  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Bộ môn Triết học và Pháp luật tổ chức báo cáo SHHT học kỳ 2 (2019-2020)
Thực hiện Quyết định số 300/QĐ-MĐC ngày 08/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất về việc cho phép thực hiện báo cáo học thuật tại các Bộ môn trong học kỳ II năm học 2019-2020; 
Bộ môn Triết học và Pháp luật tổ chức báo cáo sinh hoạt học thuật như sau:
Thời gian: 9h00, ngày 26/5/2020.
Thành phần: Toàn thể cán bộ viên chức trong Bộ môn và khách mời.
Địa điểm: Phòng 12.10(nhà C12 tầng).

 
Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin ( 22-4-1870 - 22-4-2020) : Giữ gìn sự đoàn kết
Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin ( 22-4-1870 - 22-4-2020) :
Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng theo V.I.Lê-nin

đọc tiếp...
 
Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học

Với mục đích tăng cường trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu, hợp tác, quản lý trong lĩnh vực khoa học xã hội của các nhà khoa học trong và ngoài Trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị Khoa học với Chủ đề “Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững”.

          Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài Trường quan tâm tham gia viết báo cáo và dự Hội nghị.

đọc tiếp...
 
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh hành động phụng sự Tổ quốc,
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh hành động phụng sự Tổ quốc, nhân dân
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh cả cuộc đời của Bác, đúc kết tư tưởng, đạo đức, nhân cách, bản lĩnh, tâm hồn, tình cảm của một vị lãnh tụ vĩ đại, một con người luôn vì nước, vì dân. Những nội dung đó là một cương lĩnh hành động, được liên kết xuyên suốt bởi một sợi chỉ đỏ là ý thức phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc và nhân loại.
đọc tiếp...
 
Đại hội Chi bộ Lý luận Chính trị

Thực hiện hướng dẫn số 02-HD/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc tổ chức đại hội các chi bộ và đảng bộ bộ phận. Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường, ngày 10 tháng 01 năm 2020, Chi bộ Lý luận Chính trị tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

đọc tiếp...
 
<< Đầu tiên < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối cùng >>

Kết quả 1 - 15 của 185