Chi Đoàn Cán Bộ

Với số lượng đoàn viên không nhiều gồm 07 đoàn viên, độ tuổi trung bình 30 tuổi. Trong đó có: 01 tiến sĩ, 05 thạc sĩ và 01 cử nhân; 05 đảng viên và 02 quần chúng nhưng Chi đoàn khoa Lý luận Chính trị luôn nêu cao vai trò xung kích trong các hoạt động của nhà trường, đặc biệt là trong công tác chuyên môn và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các đoàn viên trong Chi đoàn phần lớn là cán bộ giảng dạy, đảm nhiệm khối lượng công việc khá lớn. Trong những năm vừa qua, các đoàn viên trong Chi đoàn đã cố gắng khắc phục khó khăn, không ngừng vươn lên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các hoạt động khoa học trong và ngoài trường, có nhiều bài báo trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, các đoàn viên trong chi đoàn cũng luôn tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động văn nghệ, thể thao do nhà trường phát động và đạt được những thành tích nhất định.

×

Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
P.12.01, Nhà C12 tầng, Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 38383315  
Email: lyluanchinhtri@humg.edu.vn