Đồng chí Nguyễn Bình Yên (thứ 2 từ trái qua) nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Đồng chí Nguyễn Bình Yên được kết nạp Đảng ngày 28 tháng 3 năm 1975. Trong những năm qua, dù trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn thể hiện được lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất người cộng sản, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; tâm huyết và có nhiều đóng góp lớn trong công tác xây dựng Đảng và trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị nơi đồng chí từng công tác. Góp phần vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và của Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Với bản lĩnh của người cộng sản và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trải qua rất nhiều vị trí công tác, đồng chí được Đảng, Nhà nước ghi nhận và được tặng thưởng huân chương và phần thưởng cao quý. Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng trao ngày hôm nay tiếp tục thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những công lao, đóng góp của đồng chí Nguyễn Bình Yên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của toàn dân tộc. Đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất của 1 cán bộ, đảng viên, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân tin tưởng, giao phó; luôn là tấm gương sáng để thế hệ các đảng viên học tập, noi theo./.

Đồng chí Trần Thị Phúc An - Bí thư Chi bộ Lý luận Chính trị tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Bình Yên