Tham dự Lễ Kết nạp có đầy đủ các đồng chí đảng viên chính thức của Chi bộ. Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Thị Phúc An – Bí thư Chi bộ đã đọc quyết định Kết nạp Đảng viên, trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho đảng viên dự bị Đào Thị Tuyết.

Đảng viên Đào Thị Tuyết đã đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúc mừng Chi bộ Lý luận Chính trị và chúc mừng đảng viên Đào Thị Tuyết.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi Lễ.

Bí thư Chi bộ Trần Thị Phúc An - đọc Quyết định Kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Đào Thị Tuyết

Trao Quyết định Kết nạp đảng viên

Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ

Bí thư Chi bộ giao nhiệm vụ cho đảng viên dự bị

Tặng hoa chúc mừng đảng viên mới