Đoàn thực tế thăm Đồi A1

Tiếp đó, Đoàn đã làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên. Đoàn nghe các báo cáo viên của Tỉnh nói về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội – an ninh quốc phòng trong năm vừa qua cũng như phương hướng phát triển kinh tế năm 2021.

Rời Tỉnh ủy Điện Biên, Đoàn đi thực tế tại đèo Khau Phạ; Mù Cang Chải; Mai Châu.

Mỗi điểm đến của chuyến đi sẽ là nguồn tư liệu quý báu giúp các thành viên trong Đoàn lồng ghép vào bài giảng để tạo hứng thú cho các bạn sinh viên trên giảng đường.

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến đi thực tế.

Thăm quan bảo tàng

Thăm đèo Khâu Pạ