Ngày 23/02/2021, tại Phòng họp của Khoa Lý luận Chính trị đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài. Hội đồng nghiệm thu gồm có:

1. TS. Phí Mạnh Phong - Chủ tịch Hội đồng.

2. PGS.TS Nguyễn Bình Yên - Ủy viên phản biện.

3. TS. Trần Thị Lan Hương - Ủy viên.

4. TS. Ngô Văn Hưởng - Ủy viên.

5. ThS. Nguyễn Thị Thúy Hà - Thư ký khoa học.

Đến dự buổi nghiệm thu có PGS. TS Đỗ Ngọc Anh - Trưởng phòng Khoa học Công nghệ cùng các thầy, cô trong Khoa.

TS. Trần Thị Phúc An - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài NCKH cấp cớ sở mã số T20-35 

Tại buổi nghiệm thu, TS Trần Thị Phúc An thay mặt các thành viên trong đề tài trình bày ngắn gọn kết quả nghiên cứu đã đạt được của đề tài. PGS.TS Nguyễn Bình Yên - Ủy viên phản biện theo Quyết định của Hiệu trưởng đã đưa ra một số nhận xét để bổ sung thêm cho kết quả nghiên cứu của đề tài. Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu cũng có góp ý nhận xét nhằm hoàn thiện hơn nữa Báo cáo tổng kết đề tài. Thay mặt nhóm nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài đã cảm ơn và tiếp thu tất cả những ý kiến của Hội đồng. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu chấm điểm đề tài. Chủ tịch Hội đồng kết luận đề nghị Nhà trường cho chủ nhiệm đề tài hoàn thành hồ sơ nghiệm thu theo quy định./. 

PGS.TS Nguyễn Bình Yên - Ủy viên phản biện