Tập thể Khoa và Thầy giáo, Cô giáo qua các thời kỳ

GS. TS Trần Thanh Hải tặng hoa chúc mừng các đội tham gia Hội diễn(đại diện Khoa LLCT đứng thứ 3 từ trái qua)

Cô Trần Thị Lan Hương (thứ 3 từ trái qua) đạt giải 3 của Ban Tổ chức

Cô Dương Thị Tuyết Nhung (thứ 3 từ trái qua) đạt giải qua phương thức bình chọn online

Cô Bùi Thị Thùy Dương và Cô Đào Thị Tuyết tham gia Hội diễn Văn nghệ