Giảng dạy cho học viên cao học của trường Đại học Mỏ - Địa chất và trường Đại học Y tế Công cộng.

Môn Triết học