×
Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
Uỷ viên BCH Công đoàn Khoa, Nhân viên hành chính
Họ và tên Nguyễn Thu Hương
Đơn vị Công Đoàn Lý luận chính trị, Văn phòng
Chức vụ Uỷ viên BCH Công đoàn Khoa, Nhân viên hành chính
Năm sinh 1984
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 0438383315
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.