×
Đào Thị Tuyết
GV.ThSĐào Thị Tuyết
Uỷ viên BCH, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đào Thị Tuyết
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ Lý luận chính trị, Bộ môn Triết học và Pháp luật
Chức vụ Uỷ viên BCH, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1990
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng Số nhà 1a ngách 46/21 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Số điện thoại di động 0977160615
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Các hướng nghiên cứu chủ yếu