×
Lê Thị Yến
GV.ThSLê Thị Yến
Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Lê Thị Yến
Đơn vị Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học, Hội Đồng Khoa Lý luận chính trị, Chi Đoàn Cán Bộ Lý luận chính trị
Chức vụ Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1985
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 98.6289235
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.