×
Đỗ Thị Vân Hà
GVC.TSĐỗ Thị Vân Hà
Chủ tịch Công đoàn Khoa, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Đỗ Thị Vân Hà
Đơn vị Hội Đồng Khoa Lý luận chính trị, Công Đoàn Lý luận chính trị, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học
Chức vụ Chủ tịch Công đoàn Khoa, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1984
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 94.7443868
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Các hướng nghiên cứu chủ yếu