×
Đặng Thị Thanh Trâm
GVC. TSĐặng Thị Thanh Trâm
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đặng Thị Thanh Trâm
Đơn vị Bộ môn Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nữ
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)