×

Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
P.12.01, Nhà C12 tầng, Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 38383315  
Email: lyluanchinhtri@humg.edu.vn