Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng tới Việt Nam  |   Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh  |   Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quả  |   V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới  |   Chất lượng đảng viên với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng   |   Từ “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cuô  |   Phòng ngừa, đấu tranh chống lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nh  |   Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 In E-mail
Thursday, 28 September 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc Tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; Được sự nhất trí của Đảng ủy Trường, ngày 27 tháng 9 năm 2017, Chi bộ Lý luận Chính trị đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đến dự Đại hội có đồng chí Triệu Hùng Trường - đại diện Đảng ủy Trường phụ trách Chi bộ Lý luận Chính trị và đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội. Đồng chí Lê Quốc Hiệp – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 khai mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thi Phương thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo về tư cách đảng viên dự Đại hội. Kết quả 100% đảng viên đủ tư cách tham gia Đại hội.

Đồng chí Lê Quốc Hiệp trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; Bản kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017.

Đại hội đã thảo luận, góp ý cho Báo cáo, phương hướng cũng như Bản kiểm điểm chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017. Các ý kiến phát biểu cơ bản thể hiện sự nhất trí với nội dung các báo cáo trình tại Đại hội.

Đồng chí Triệu Hùng Trường đại diện Đảng ủy Trường phát biểu tại Đại hội.

Sau phần thảo luận, Đại hội chuyển sang phần bầu cử chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, tập trung, nghiêm túc. Kết quả bầu cử thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, tín nhiệm cao trong Chi bộ. Các đồng chí trúng cử vào Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020:

1. Đồng chí Trần Thị Phúc An – Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Đặng Thị Thanh Trâm – Phó Bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Lệ – Uỷ viên Chi bộ

Hy vọng Chi bộ Lý luận Chính trị luôn đạt được những kết quả cao trên mọi hoạt động, công tác dưới sự chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020.

 

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: