Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú In E-mail
Thursday, 14 January 2016
Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2016, Chi bộ Lý luận Chính trị đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thu Hương theo quyết định số 214/QĐ-ĐU

Với những kết quả trong công tác chuyên môn, sự nhiệt tình trong tất cả các hoạt động do Khoa, Nhà trường tổ chức, viên chức Nguyễn Thu Hương đã được tập thể Khoa Lý luận Chính trị tin tưởng, yêu mến. Dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn của đảng viên Nguyễn Thị Nụ - Nguyên Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị, quần chúng Nguyễn Thu Hương ngày càng hoàn thiện về bản lĩnh chính trị, và được Chi bộ đề nghị Đảng ủy trường xét kết nạp.

Trong buổi Lễ, Bí thư Lê Quốc Hiệp thay mặt Đảng ủy trường đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Thu Hương, đồng thời giao nhiệm vụ cho đảng viên mới. Chi bộ phân công đảng viên Nguyễn Thi Phương tiếp tục theo dõi và giúp đỡ đảng viên dự bị trong thời gian 12 tháng kể từ ngày Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp.

Đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện phấn đấu, học tập nâng cao trình độ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo sự phân công của Đảng, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Không làm những điều đảng viên không được làm, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. Chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Chi đoàn Lý luận Chính trị tặng hoa và chúc mừng đồng chí Nguyễn Thu Hương

Dười đây là một vài hình ảnh của Lễ kết nạp Đảng viên,

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: