Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Quốc hội thông qua Dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 In E-mail
Thursday, 10 November 2011

(ĐCSVN)Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khoá XIII, sáng 10/11, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 với 90% phiếu tán thành.

Năm 2012, phấn đấu tăng thu, giảm bội chi xuống dưới 4,8% GDP


15:24 | 10/11/2011
 

 

 

 Quốc hội họp tại Hội trường

 

Theo Nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2012 là 740.500 tỷ đồng, nếu tính cả 22.400 tỷ đồng thu chuyển nguồn năm 2011 chuyển sang năm 2012 thì đạt 762.900 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước là 903.100 tỷ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 140.200 tỷ đồng, tương đương 4,8% GDP; phấn đấu tăng thu để giảm bội chi xuống dưới 4,8% GDP.

Quốc hội cũng giao Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt; cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng ưu tiên cho con người; bảo đảm an sinh xã hội; điều chỉnh cơ cấu chi đầu tư phát triển, nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế; khuyến khích, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; phối hợp đồng bộ chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; điều hành chặt chẽ thu, chi ngân sách; bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách cho các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - thông tin, bảo vệ môi trường, y tế...  theo đúng tinh thần nghị quyết của Quốc hội; giữ vững an ninh tài chính quốc gia.

Nghị quyết Quốc hội chấp thuận đề xuất của Chính phủ: Từ ngày 1-5-2012, thực hiện mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/ tháng, phụ cấp công vụ 25% cho cán bộ, công chức. Lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tốc độ tăng lương tối thiểu; từng bước chuyển một số loại phí sang giá dịch vụ theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, y tế.

Quốc hội cũng giao cho Chính phủ đầu tư trở lại không quá 30% số vượt thu so với dự toán thu hàng năm, nhưng dự toán thu phải cao hơn số thực hiện năm trước đối với số thu từ thuế xuất nhập khẩu hàng hóa thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ trên địa bàn cho ngân sách các tỉnh có cửa khẩu quốc tế đường bộ. Chính phủ dự kiến phương án phân bổ và sử dụng hợp lý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, nhưng không quá 200 tỷ đồng/ năm đối với một địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2012 – 2015, theo Đề án đầu tư được Chính phủ phê duyệt.

Trong năm 2012, cho phép phát hành 45.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đầu tư cho lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục quan trọng; xây dựng phương án phân bố cụ thể đối với từng dự án, công trình để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trước ngày 31-1-2012.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tăng cường các khoản chi ngân sách nhà nước, nhất là chi đầu tư xây dựng cơ bản; vốn trái phiếu Chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia; chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; quản lý chặt chẽ các khoản chi thường xuyên theo đúng dự toán được phê duyệt.

Ngoài ra, trong năm 2012, chỉ cho phép chuyển nguồn để thực hiện chế độ tiền lương mới; chuyển nguồn của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính; chi cho các đề tài nghiên cứu khoa học; giảm chi chuyển nguồn trong đầu tư xây dựng cơ bản.

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: