Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Khoa Lý luận Chính trị tổng kết năm học 2009-2010 In E-mail
Friday, 09 July 2010

Ngày 21/6/2010, dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Bình Yên – Chủ nhiệm khoa, Khoa Lý luận Chính trị đã tổ chức tổng kết năm học 2009-2010. Tham dự buổi tổng kết có toàn thể cán bộ viên chức của khoa.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm khoa, PGS.TS Nguyễn Bình Yên đã đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của khoa trong năm học vừa qua và kết luận: Toàn Khoa đã hoàn thành xuất sắc năm học với việc thực hiện bình quân giờ giảng đạt trên 300%, dự giờ trên lớp 100% đối với cán bộ giảng dạy; thực hiện thành công 10 đề tài cấp trường, 01 đề tài cấp Bộ, triển khai 11 đề tài cấp trường và 03 đề tài cấp Bộ khác. Được Nhà trường giao phó, Khoa đã chủ trì thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay”; đăng tải gần chục bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành; đổi mới phương pháp giảng dạy được quan tâm và đạt những kết quả nhất định… Với những nỗ lực trên, Khoa tiếp tục ổn định và phát triển.


 Kết quả bình xét các danh hiệu thi đua năm học: Khoa đề nghị Nhà trường công nhận 22 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 02 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, các bộ môn đều đạt tập thể lao động tiên tiến; đề nghị Nhà trường đề Bộ công nhận và khen thưởng đối với Tập thể Khoa, Bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác-Lênin, Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Về cá nhân: đề nghị tặng Bằng khen cấp Bộ cho hai cán bộ.

Trong năm học tới, Khoa đặt trọng tâm công tác vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, giảng viên.

Nguyễn An 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: