Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Mời họp Tổng kết năm học 2009-2010 In E-mail
Saturday, 19 June 2010
Ban Chủ nhiệm Khoa Lý luận Chính trị trân trọng kính mới toàn thể các cán bộ, viên chức của Khoa tới dự cuộc họp Tổng kết năm học 2009-2010 của Khoa.
Nội dung: Tổng kết năm học 2009-2010. Bình xét các danh hiệu thi đua năm học.

Thời gian: 9 giờ 00, thứ Hai, ngày 21 tháng 6 năm 2010.

Địa điểm: Văn phòng Khoa.

Trân trọng kính báo!
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: