Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ B2007-02-41 In E-mail
Thursday, 08 October 2009

Sáng ngày 8 tháng 10 năm 2009 tại Văn phòng Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2007-02-41 do PGS. TS Nguyễn Bình Yên làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng làm việc với sự tam gia của 7/7 thnàh viên, PGS. TS Nguyễn Trường Xuân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng. Tham dự còn có các thành viên của nhóm nghiên cứu và dông đảo cán bộ của Khoa Lý luận Chính trị.

Đề tài khoa học công nghệ B2007-02-41 “Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức và phương pháp quản lý giáo dục sinh viên phù hợp với đào tạo theo tín chỉ học phần trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất” do PGS. TS Nguyễn Bình Yên, nguyên Trưởng phòng Công tác Chính trị - Sinh viên làm Chủ nhiệm. Tham gia đề tài có ThS. Bùi Trường Sơn - Trưởng phòng Công tác Chính trị - Sinh viên và một số cán bộ  giảng dạy Khoa Lý luận Chính trị. Sau hai năm triển khai, đề tài đã được nghiệm thu đúng tiến độ.

Theo kết luận của Hội đồng đánh giá đề tài: Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài; những kiến giải về mô hình tổ chức, phương pháp quản lý giáo dục sinh viên đưa ra đã bám sát yêu cầu của đào tạo tín chỉ và các điều kiện thực tế của Trường. Kết quả của đề tài là tài liệu tham khảo tốt cho công tác xây dựng bộ máy tổ chức Công tác sinh viên; các giải pháp có thể cụ thể hoá vào công tác sinh viên của Trường trong thời gian tới. Các trường đại học cao đẳng khác có thể tham khảo những kết quả đó để vận dụng vào thực tiễn của mình.
Địa chỉ tham khảo:  Phòng Khoa học - Công nghệ; Văn phòng Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

PV.

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: