Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Công nhận chức danh Giáo sư và Phó giáo sư năm 2007 In E-mail
Thursday, 10 January 2008
Ngày 26/12/2007 Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã ra quyết định công nhận chức danh Giáo sư và Phó giáo sư đợt 2007 cho 449 nhà giáo. Trường Đại học Mỏ - Địa chất vinh dự có thêm 2 Giáo sư và 5 Phó giáo sư mới.

 

 

Ngày 26/12/2007 Chủ t ịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Nguyễn Thiện Nhân đã k ý quyết định công nhận chức danh Giáo sư  cho 54 nhà giáo và chức danh Phó giáo sư cho 445 nhà giáo đợt 2007. Trường Đại học Mỏ - Địa chất vinh dự có thêm 2 Giáo sư và 5 Phó giáo sư mới.
1.    Võ Trọng Hùng, Giáo sư Bộ môn Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ
2.    Nguyễn Quang Phích, Giáo sư Bộ môn Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ
3.    Trần Bỉnh Chư, PGS Bộ môn Khoáng sản
4.    Nguyễn Khắc Giảng, PGS Bộ môn Khoáng Thạch
5.    Nguyễn Quang Th ắng, PGS Bộ môn Trắc địa công trình
6.    Nguyễn Minh Mẫn, PGS Bộ môn Toán
7.    Nguyễn Bình Yên, PGS Bộ môn Triết học

 N.A

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: