Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thời sự
Giáo sư Trần Ngọc Thêm: Văn hóa ổn định rất khác với văn hóa phát triển

Giáo sư Trần Ngọc Thêm: Văn hóa ổn định rất khác với văn hóa phát triển

Vào những ngày đầu xuân, khi mà giới truyền thông lẫn các facebooker đang sôi sục về chuyện lễ hội, chuyện rượu bia và số người chết vì đâm chém nhau, vì TNGT gia tăng, tôi nhận được sự đồng ý của Giáo sư Trần Ngọc Thêm cho phép được hầu chuyện cùng ông.

đọc tiếp...
 
Hai con người vĩ đại

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp thu rất nhanh và vận dụng sáng tạo những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện thực hóa tư tưởng của Người để mang lại những thắng lợi vĩ đại cho cách mạng Việt Nam

đọc tiếp...
 
Quan điểm của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng

(LLCT) - Sau 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; tuy nhiên cũng còn không ít hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Nhận thức rõ thực trạng tham nhũng và những nguy cơ mà vấn nạn này gây ra, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, và thành lập Ban chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Quan điểm của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng
đọc tiếp...
 
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC VIỆT NAM

TCCSĐT - Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó Người để lại cho chúng ta một mẫu mực về sự tôn trọng, sử dụng đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

đọc tiếp...
 
Cách mạng tháng 8/1945, ý nghĩa to lớn đối với lịch sử dân tộc và thời đại
Trên nửa thế kỷ trước, cùng với chiến thắng của các nước đồng minh đánh tan chủ nghĩa phát xít đã gây nên cuộc thế chiến lần thứ hai đẫm máu, nhân dân Việt Nam đã nhất tề vùng lên đánh đổ ách thống trị của phát xít Nhật, làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công.
đọc tiếp...
 
<< Đầu tiên < Trước 1 2 3 4 Tiếp > Cuối cùng >>

Kết quả 16 - 30 của 49