Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Bản tin
Đoàn cán bộ Khoa Lý luận chính trị hoàn thành đợt tập huấn chương trình mới
Hôm nay, 15/11/2008. đoàn cán bộ Khoa Lý luận Chính trị đã hoàn thành đợt tập huấn chương trình môn học Lý luận Chính trị mới và trở về trường công tác.
đọc tiếp...
 
Một số hình ảnh về Hội nghị viên chức Khoa 2008
Ngày 20 tháng 10 năm 2008, Khoa Lý luận Chính trị đã tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm học 2007-2008. Xin giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của Hội nghị.
đọc tiếp...
 
Nhớ ngày đầu tiên đến nước Nga

Bao năm đã trôi qua, tôi đi lại nước Nga không chỉ một lần, bao vui buồn cũng đã qua đi, song tôi luôn nhớ về ngày đầu tiên ấy...

đọc tiếp...
 
Thông báo về tập huấn chuyên môn
Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập huấn chuyên môn đợt một của giảng viên các môn Những nguyên lý cơ cản của chủ nghĩa Mác - Lênin và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bắt đầu từ 7 giờ 45 ngày 17/10 đến 15/11/2008, tại Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
Đề nghị các Thầy, Cô có tên trong danh sách đi học đầy đủ, đúng giờ.
đọc tiếp...
 
Khoa Lý luận Chính trị hoàn thành thực tế tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình
Trong tháng 7 năm 2008, sau khi hoàn thành nhiệm vụ coi thi tuyển sinh đại học năm 2008, được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Khoa Lý luận Chính trị đã tổ chức chuyến thực tế địa phương tại các tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình.
đọc tiếp...
 
<< Đầu tiên < Trước 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp > Cuối cùng >>

Kết quả 76 - 90 của 98