×
Nguyễn Tuấn Vương
GV.ThSNguyễn Tuấn Vương
Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Tuấn Vương
Đơn vị Bộ môn Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Công Đoàn Lý luận chính trị
Chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0982610000
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.