×
Lê Quốc Hiệp
GV.ThSLê Quốc Hiệp
Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa, Chi ủy viên
Họ và tên Lê Quốc Hiệp
Đơn vị Hội Đồng Khoa Lý luận chính trị, Chi bộ khoa Lý luận chính trị, Bộ môn Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chức vụ Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa, Chi ủy viên
Năm sinh 1973
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0912534159
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.