Được sự phân công của Chi ủy, đảng viên Nguyễn Thị Kim Dung đã chuẩn bị và thực hiện báo cáo chuyên đề "Khoa Lý luận Chính trị tăng cường xây dựng khối đoàn kết dân tộc, thống nhất theo Tư tưởng Hồ Chí Minh". Báo cáo đã bám sát mục tiêu, yêu cầu của hướng dẫn. Có nhiều ý kiến tham gia thảo luận tại buổi sinh hoạt.

Đây là một hoạt động thường xuyên trong công tác sinh hoạt Đảng, giúp đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực nhất, dễ nhớ, dễ làm, tránh hình thức./.