Đến dự với Đại hội có TS. Hồ Việt Bun – Đại diện Công đoàn Trường; TS. Trần Thị Phúc An – Đại diện Ban lãnh đạo khoa; cùng toàn thể đoàn viên công đoàn khoa Lý luận Chính trị.

Đại hội đã được nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023.

Đại hội đã được nghe các ý kiến đóng góp cho Báo cáo của các công đoàn viên cũng như phát biểu của đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí trong Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- ThS. Nguyễn Thị Thúy Hà

- ThS. Nguyễn Tuấn Vương

- ThS. Lê Thị Yến

Đại hội bầu ra 03 đoàn viên và 01 đoàn viên dự khuyết tham dự Đại hội công đoàn Trường.

Chúc Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ luôn năng lượng, nhiệt huyết đưa Công đoàn Khoa ngày một vững mạnh và phát triển.