Đến dự Hội nghị về phía Nhà trường có:

- PGS. TS Nguyễn Đức Khoát – Trưởng phòng Đào tạo Đại học;

- TS. Bùi Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường;

- ThS. Trần Anh Dũng – Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

Về phía Khoa Lý luận Chính trị: Toàn thể cán bộ, viên chức trong Khoa.

Hội nghị Cán bộ, viên chức là một dịp quan trọng để cán bộ, viên chức trong Khoa được nói lên những suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân và tham gia góp ý cho bản dự thảo Báo cáo tại Hội nghị gồm báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Khoa ngày một vững mạnh, phát triển.

Hội nghị đã thông qua chương trình làm việc; tiến hành bầu đoàn Chủ tịch và Thư ký gồm các đồng chí sau:

  1. Trần Thị Phúc An – Trưởng khoa, Chủ tịch đoàn
  2. Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Trưởng khoa, Ủy viên
  3. Đỗ Thị Vân Hà – Chủ tịch Công đoàn Khoa, Ủy viên

Để ghi chép diễn biến Hội nghị, đoàn Chủ tịch đã giới thiệu đồng chí Nguyễn Thu Hương là Thư ký của Hội nghị

Hội nghị đã được nghe TS. Trần Thị Phúc An – Trưởng khoa đọc dự thảo Báo cáo tại Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022. Báo cáo nêu bật những kết quả đã đạt được của cán bộ, viên chức trong các mặt công tác như giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn thể…

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và góp ý xây dựng cho bản Dự thảo Báo cáo được hoàn thiện hơn. Những ý kiến đưa ra đã được Đoàn Chủ tịch giải trình hoặc mời đại biểu là Trưởng, Phó Trưởng phòng chức năng trả lời làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, công tác cán bộ …

TS. Bùi Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã trao đổi và thống nhất để bầu ra đoàn đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của tập thể cán bộ, viên chức Khoa dự Hội nghị cán bộ, viên chức lần thứ 49 Trường Đại học Mỏ - Địa chất gồm các đồng chí sau:

  1. Trần Thị Phúc An - Trưởng khoa, Trưởng đoàn (Đại biểu khách mời).
  2. Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Trưởng khoa (Đại biểu khách mời).
  3. Nguyễn Tuấn Vương - Bộ môn Kinh tế Chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
  4. Đặng Thị Thanh Trâm - Bộ môn Kinh tế Chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
  5. Nguyễn Thị Kim Dung - Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học.
  6. Dương Thị Tuyết Nhung - Bộ môn Triết học và Pháp luật.
  7. Trần Thị Lan Hương - Bộ môn Triết học và Pháp luật.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Thị Phúc An kết luận và bế mạc Hội nghị.