Ngày 15/9/2022, tại Phòng họp Khoa, Chi bộ Lý luận Chính trị đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định tại Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng.

Về phía Đảng ủy Trường có đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh - Đảng ủy viên Trường tới dự Đại hội. Về phía Chi bộ có 15/16 đảng viên tham dự.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh - Đảng ủy viên Trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Hướng dẫn do Đảng ủy Trường ban hành. Đại hội đã nhất trí bầu 03 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch và Thư ký. 

Tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Phúc An - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Chủ tịch đoàn đã đọc dự thảo báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2025 của chi bộ Lý luận Chính trị. Đồng chí Lê Quốc Hiệp - Chi ủy viên, Ủy viên Đoàn chủ tịch đọc báo cáo kiểm điểm của tập thể chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội tiến hành thảo luận và đã có 05 đảng viên phát biểu, đóng góp ý kiến cho các dự thảo báo cáo tại Đại hội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh phát biểu tại Đại hội.

Đại hội bầu ban kiểm phiếu và thông qua quy trình bầu cử cũng như phương án nhân sự đã được Đảng ủy Trường phê duyệt. Đại hội đã bầu ra cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí:

1. Đ/c Trần Thị Phúc An

2. Đ/c Lê Quốc Hiệp

3. Đ/c Phí Mạnh Phong

Bầu đồng chí Trần Thị Phúc An - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục là Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Bầu đồng chí Lê Quốc Hiệp - Chi ủy viên chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Chúc mừng Đại hội Chi bộ Lý luận Chính trị thành công rực rỡ. Kết quả bầu cử thể hiện tinh thần đoàn kết và sự tín nhiệm của đảng viên đối với tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Chúc Chi ủy nói riêng và Chi bộ Lý luận Chính trị nói chúng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Trần Thị Phúc An, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Chủ tịch đoàn trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội

Đảng viên Nguyễn Thị Thúy Hà thực hiện quyền bầu cử của đảng viên tại Đại hội

Ban Chủ nhiệm khoa Lý luận Chính trị tặng hoa Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025

Tập thể Chi bộ chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội với đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh - Đảng ủy viên Trường