Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đoàn trường tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi đoàn cán bộ LLCT nhiệm kỳ 2022-2024

Đến tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đoàn trường cùng toàn thể các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn.

Đại hội đã được nghe đồng chí Đào Thị Tuyết - Bí thư chi đoàn cán bộ trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2024. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đoàn trường cũng phát biểu chúc mừng tại Đại hội.

Các đồng chí đoàn viên đã thảo luận và có những góp ý vào báo cáo tổng kết cũng như phương hướng hoạt động của chi đoàn trong nhiệm kỳ 2022-2024.

Tiếp đó, Chi đoàn tiến hành bầu Bí thư. Đồng chí Đào Thị Tuyết đã được Đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn cán bộ nhiệm kỳ 2022-2024 (100% số phiếu bầu).

Xin chúc mừng thành công của Đại hội; chúc mừng Chi đoàn cán bộ Lý luận Chính trị.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn phát biểu tại Đại hội