Buổi nghiệm thu diễn ra trong thời gian Trường Đại học Mỏ - Địa chất đang thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch CoVid-19. Do vậy, được sự nhất trí của Phòng Khoa học Công nghệ, buổi nghiệm thu được tổ chức trực tuyến qua hệ thống MS-Teams.

Hội đồng nghiệm thu gồm có:

  1. TS Trần Thị Phúc An - Chủ tịch Hội đồng.
  2. TS Phí Mạnh Phong - Ủy viên phản biện.
  3. ThS Nguyễn Tuấn Vương - Ủy viên.
  4. ThS Đào Thị Tuyết - Ủy viên.
  5. ThS Lê Thị Yến - Ủy viên thư ký.

Đến dự buổi nghiệm thu có ThS. Phạm Đức Nghiệp – Chuyên viên Phòng Khoa học công nghệ.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Bùi Thị Thùy Dương thay mặt các thành viên trong đề tài trình bày ngắn gọn kết quả nghiên cứu đã đạt được của đề tài. TS Phí Mạnh Phong - Ủy viên phản biện theo Quyết định của Hiệu trưởng đã đưa ra một số nhận xét để bổ sung thêm cho kết quả nghiên cứu của đề tài. Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu cũng có góp ý nhận xét nhằm hoàn thiện hơn nữa Báo cáo tổng kết đề tài. Thay mặt nhóm nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài đã cảm ơn và tiếp thu tất cả những ý kiến của Hội đồng. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu chấm điểm đề tài.

Chủ tịch Hội đồng kết luận đề nghị Nhà trường cho chủ nhiệm đề tài hoàn thành hồ sơ nghiệm thu theo quy định.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu./.

 

ThS. Bùi Thị Thùy Dương báo cáo kết quả đề tài trước Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu và khách mời