Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi gặp mặt.

TS. Trần Thị Phúc An thay mặt Khoa Lý luận Chính trị tặng hoa chúc mừng.

 Tập thể cán bộ, viên chức hai Khoa chụp ảnh lưu niệm