GS.TS Trần Thanh Hải - Trưởng ban Tổ chức - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chào mừng và khai mạc Hội nghị

 TS. Trần Thị Phúc An - Phó Ban Tổ chức, Trưởng khoa Lý luận Chính trị báo cáo đề dẫn ""Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững"

 TS. Trần Thị Tâm - Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải - Báo cáo viên

TS. Mai Diệu Anh - Học viện An ninh Nhân dân - Báo cáo viên


ThS. Nguyễn Thanh Thủy - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Báo cáo viên

 

TS. Đặng Thị Thanh Trâm - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Báo cáo viên

 

 TS. Trần Thị Lan Hương - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Báo cáo viên

TS. Ngô Văn Hưởng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Báo cáo viên

 GS. TS Bùi Xuân Nam - Phó Hiệu trưởng trao đổi tại Hội nghị

 Đại tá Phạm Quốc Đảm - Trưởng khoa Giáo dục Quốc Phòng trao đổi thảo luận

TS. Nguyễn Thi Phương trao đổi tại Hội nghị

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các nhà khoa học trong và ngoài Trường