Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng tới Việt Nam  |   Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh  |   Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quả  |   V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới  |   Chất lượng đảng viên với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng   |   Từ “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cuô  |   Phòng ngừa, đấu tranh chống lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nh  |   Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Phát triển một cách khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Việt Nam xác định nhiệm vụ phát triển nhằm thực hiện đồng thời hai mục tiêu không phải lúc nào cũng đồng thuận là “nhanh” và “bền vững”. Đây là công việc khó, thậm chí rất khó, nhưng có thể thực hiện được khi tiến hành phát triển một cách khoa học.
đọc tiếp...
 
Nhận thức sâu sắc hơn để kiên định, kế thừa, phát triển và vận dụng sáng

Nhận thức sâu sắc hơn để kiên định, kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Tại Hội thảo khoa học quốc gia "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Văn phòng T.Ư Đảng, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức sáng 8-5, tại Hà Nội, đồng chí ĐINH THẾ HUYNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư có bài phát biểu, nêu bật những nội dung, chủ đề hội thảo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
đọc tiếp...
 
Toàn văn bài viết của Tổng Bí thư về Chiến thắng 30/4/1975

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết với nhan đề: “Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng”.

Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nghệ thuật quân sự và chiến tranh nhân dân Việt Nam đã phát triển tới đỉnh cao
đọc tiếp...
 
Giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng
ĐCSVN) - Sáng 2/2, tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015), thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và đọc diễn văn kỷ niệm. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn quan trọng này.

đọc tiếp...
 
Đặc điểm lý thuyết đổi mới và những bài học lớn từ thực tiễn gần 30 n
Đặc điểm lý thuyết đổi mới và những bài học lớn từ thực tiễn gần 30 năm đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
TCCS - Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt qua gần 30 năm đổi mới, chúng ta đã tiến những bước dài quan trọng có ý nghĩa lịch sử trong toàn bộ sự phát triển của đất nước, dưới ngọn cờ của Đảng. Dù lịch sử dân tộc chưa đi nhanh như chúng ta mong đợi, nhưng không ai không thấy, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đất nước đang vững vàng tiếp tục tiến lên phía trước trên con đường xã hội chủ nghĩa một cách tất yếu.
đọc tiếp...
 
<< Đầu tiên < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối cùng >>

Kết quả 91 - 105 của 178