Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thông báo về tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Bộ môn Pháp luật
Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Khoa Lý luận Chính trị tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Bộ môn Pháp luật và triển khai công tác của Bộ môn.
Thời gian: 10 giờ 00 ngày 12 tháng 11 năm 2014.
Địa điểm: Phòng họp 309. Tầng 3 nhà C 12 tầng.

Ban chủ nhiệm khoa Lý luận Chính trị trân trọng kính mời các đồng chí Lãnh đạo nhà trường, Đại diện Đảng ủy, các tổ chức chính trị xã hội, Lãnh đạo các đơn vị cấp Phòng, Khoa, Ban... Các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ viên chức trong Khoa đến tham dự để buổi lễ thành công tốt đẹp.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Ban Chủ nhiệm khoa
 
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là lúc chúng ta cùng nhau đọc và suy ngẫm thêm về những tư tưởng quý giá của Người.
Xin trân trọng giới thiệu cùng Quý bạn đọc một số bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh, những bài đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông trong những năm qua.
 
Những lời dạy dễ hiểu

Bác đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, với nhiều nên văn hoá khác nhau, Bác tích luỹ được vốn kiến thức uyên thâm, kết tinh tinh hoa trí tuệ loài người, nhưng khi đến với cán bộ, quần chúng nhân dân, những tinh hoa trí tuệ được Bác chuyển hoá tới đối tượng phục vụ một cách nhẹ nhàng dễ hiểu... 

đọc tiếp...
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ
Lý luận khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người nói chung, của các đảng vô sản cách mạng nói riêng. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác–Lênin luôn coi trọng vai trò của lý luận trong mối quan hệ biện chứng với thực tiễn cách mạng. V.I.Lênin đã chỉ rõ: Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng. Chỉ có đảng nào có được lý luận tiền phong dẫn đường thì đảng đó mới có thể hoàn thành vai trò cách mạng tiền phong. Kế thừa tư tưởng của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác–Lênin, Hồ Chí Minh sớm khẳng định vai trò quan trọng của lý luận khoa học đối với sự phát triển phong trào cách mạng, vì thế Người đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Tư tưởng của Người về vấn đề này là tài sản quý giá để chúng ta nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn đổi mới đất nước hiện nay. 

đọc tiếp...
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói: "Cán bộ là gốc của mọi công việc"; cán bộ là vốn quý của cách mạng, có vốn mới làm ra lãi, bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công tức có lãi, không có cán bộ tốt thì hỏng việc tức lỗ vốn. Vì vậy, công tác cán bộ phải được xem là công việc gốc của Đảng, phải biết cách lựa chọn, sử dụng và không ngừng bồi dưỡng cán bộ để cái vốn quý đó ngày càng to lớn lên theo yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng.


đọc tiếp...
 
<< Đầu tiên < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối cùng >>

Kết quả 91 - 105 của 170