Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |   Người lính cận vệ già và ký ức không thể quên về Bác ở ATK  |   Yêu cầu thực hành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước  |   Top 10 trường đại học đáng học nhất tại Việt Nam năm 2017  |   Hồ Chí Minh - Nhà chiến lược quân sự thiên tài  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thông báo nhận điểm Học phần Pháp luật đại cương kỳ 2 năm học 2014-2015
Bộ môn Pháp luật thông báo.
Mời sinh viên học môn Pháp luật đại cương học kỳ 2 năm học 2014-2015 liên hệ với thầy cô giảng dạy trực tiếp để nhận bảng điểm.
đọc tiếp...
 
Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
TCCS - Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng là vấn đề được Người đặc biệt quan tâm. Những quan điểm, luận điểm của Người về đoàn kết thống nhất trong Đảng để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào hệ thống lý luận xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền.
đọc tiếp...
 
Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển lý luận cách mạng vô sản vào thực tiễn c
TCCSĐT - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã kiên trì, bền bỉ, có lúc phải vượt qua những thử thách khắc nghiệt để vận dụng và phát triển lý luận cách mạng vô sản phù hợp với thực tiễn Việt Nam, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; xây dựng nên một học thuyết về cách mạng giải phóng và phát triển dân tộc; từng bước giải quyết đúng những yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam, đưa sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc đến thành công, kháng chiến chống đế quốc xâm lược đến thắng lợi, góp sức cùng nhân loại biến thế kỷ XX thành một thế kỷ giải trừ chủ nghĩa thực dân, đặt nền móng đưa đất nước vững bước đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.
đọc tiếp...
 
Phát triển một cách khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Việt Nam xác định nhiệm vụ phát triển nhằm thực hiện đồng thời hai mục tiêu không phải lúc nào cũng đồng thuận là “nhanh” và “bền vững”. Đây là công việc khó, thậm chí rất khó, nhưng có thể thực hiện được khi tiến hành phát triển một cách khoa học.
đọc tiếp...
 
Nhận thức sâu sắc hơn để kiên định, kế thừa, phát triển và vận dụng sáng

Nhận thức sâu sắc hơn để kiên định, kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Tại Hội thảo khoa học quốc gia "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Văn phòng T.Ư Đảng, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức sáng 8-5, tại Hà Nội, đồng chí ĐINH THẾ HUYNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư có bài phát biểu, nêu bật những nội dung, chủ đề hội thảo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
đọc tiếp...
 
<< Đầu tiên < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối cùng >>

Kết quả 76 - 90 của 166