Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng tới Việt Nam  |   Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh  |   Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quả  |   V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới  |   Chất lượng đảng viên với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng   |   Từ “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cuô  |   Phòng ngừa, đấu tranh chống lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nh  |   Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Đoàn cán bộ Khoa Lý luận chính trị hoàn thành đợt tập huấn chương trình mới
Hôm nay, 15/11/2008. đoàn cán bộ Khoa Lý luận Chính trị đã hoàn thành đợt tập huấn chương trình môn học Lý luận Chính trị mới và trở về trường công tác.
đọc tiếp...
 
Nhớ ngày đầu tiên đến nước Nga

Bao năm đã trôi qua, tôi đi lại nước Nga không chỉ một lần, bao vui buồn cũng đã qua đi, song tôi luôn nhớ về ngày đầu tiên ấy...

đọc tiếp...
 
Thông báo về tập huấn chuyên môn
Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập huấn chuyên môn đợt một của giảng viên các môn Những nguyên lý cơ cản của chủ nghĩa Mác - Lênin và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bắt đầu từ 7 giờ 45 ngày 17/10 đến 15/11/2008, tại Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
Đề nghị các Thầy, Cô có tên trong danh sách đi học đầy đủ, đúng giờ.
đọc tiếp...
 
Khoa Lý luận Chính trị hoàn thành thực tế tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình
Trong tháng 7 năm 2008, sau khi hoàn thành nhiệm vụ coi thi tuyển sinh đại học năm 2008, được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Khoa Lý luận Chính trị đã tổ chức chuyến thực tế địa phương tại các tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình.
đọc tiếp...
 
Hồ Chí Minh - nhà lý luận thiên tài, người thầy của cách mạng Việt Nam
(ĐCSVN)- Hồ Chí Minh là nhà lý luận thiên tài, người thầy của cách mạng Việt Nam. Người đã nêu một tấm gương sáng trong việc tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin trên tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo.
đọc tiếp...
 
<< Đầu tiên < Trước 11 12 Tiếp > Cuối cùng >>

Kết quả 166 - 178 của 178