Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học  |   Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh hành động phụng sự Tổ quốc,  |   Đại hội Chi bộ Lý luận Chính trị  |   Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh  |   Vững tiến dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng  |   Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng tới Việt Nam  |   Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh  |   Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quả  |   V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới  |   Chất lượng đảng viên với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng   |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học

Với mục đích tăng cường trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu, hợp tác, quản lý trong lĩnh vực khoa học xã hội của các nhà khoa học trong và ngoài Trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị Khoa học với Chủ đề “Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững”.

          Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài Trường quan tâm tham gia viết báo cáo và dự Hội nghị.

đọc tiếp...
 
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh hành động phụng sự Tổ quốc,
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh hành động phụng sự Tổ quốc, nhân dân
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh cả cuộc đời của Bác, đúc kết tư tưởng, đạo đức, nhân cách, bản lĩnh, tâm hồn, tình cảm của một vị lãnh tụ vĩ đại, một con người luôn vì nước, vì dân. Những nội dung đó là một cương lĩnh hành động, được liên kết xuyên suốt bởi một sợi chỉ đỏ là ý thức phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc và nhân loại.
đọc tiếp...
 
Đại hội Chi bộ Lý luận Chính trị

Thực hiện hướng dẫn số 02-HD/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc tổ chức đại hội các chi bộ và đảng bộ bộ phận. Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường, ngày 10 tháng 01 năm 2020, Chi bộ Lý luận Chính trị tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

đọc tiếp...
 
Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng, dân tộc và Nhân dân ta đã vĩnh biệt chúng ta. Người đã để lại cho chúng ta một bản Di chúc lịch sử. Đó là tài sản, bảo vật vô giá của dân tộc ta, Nhân dân ta. Nghĩa vụ, trách nhiệm của chúng ta là phải dày công nghiên cứu để thấu hiểu, khai thác, tận tâm, tận lực thực hiện ý nghĩa của từng từ, từng câu trong Di chúc của Người và biến khát vọng, hoài bão, niềm tin của Người thành hiện thực. 


đọc tiếp...
 
Vững tiến dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng
90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta, đất nước ta đã và đang tiếp tục giành những “trang lịch sử bằng vàng” trên con đường thực hiện mục tiêu, lý tưởng “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. 
đọc tiếp...
 
<< Đầu tiên < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối cùng >>

Kết quả 1 - 15 của 183