Bộ môn Triết học và Pháp luật tổ chức báo cáo SHHT học kỳ 2 (2019-2020)  |   Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin ( 22-4-1870 - 22-4-2020) : Giữ gìn sự đoàn kết   |   Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học  |   Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh hành động phụng sự Tổ quốc,  |   Đại hội Chi bộ Lý luận Chính trị  |   Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh  |   Vững tiến dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng  |   Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng tới Việt Nam  |   Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh  |   Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quả  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Bộ môn Triết học và Pháp luật tổ chức báo cáo SHHT học kỳ 2 (2019-2020) In E-mail
Friday, 22 May 2020
Thực hiện Quyết định số 300/QĐ-MĐC ngày 08/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất về việc cho phép thực hiện báo cáo học thuật tại các Bộ môn trong học kỳ II năm học 2019-2020; 
Bộ môn Triết học và Pháp luật tổ chức báo cáo sinh hoạt học thuật như sau:
Thời gian: 9h00, ngày 26/5/2020.
Thành phần: Toàn thể cán bộ viên chức trong Bộ môn và khách mời.
Địa điểm: Phòng 12.10(nhà C12 tầng).

 
Tin cũ hơn: