Bộ môn Triết học và Pháp luật tổ chức báo cáo SHHT học kỳ 2 (2019-2020)  |   Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin ( 22-4-1870 - 22-4-2020) : Giữ gìn sự đoàn kết   |   Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học  |   Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh hành động phụng sự Tổ quốc,  |   Đại hội Chi bộ Lý luận Chính trị  |   Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh  |   Vững tiến dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng  |   Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng tới Việt Nam  |   Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh  |   Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quả  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Đại hội Chi bộ Lý luận Chính trị In E-mail
Thursday, 19 March 2020

Thực hiện hướng dẫn số 02-HD/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc tổ chức đại hội các chi bộ và đảng bộ bộ phận. Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường, ngày 10 tháng 01 năm 2020, Chi bộ Lý luận Chính trị tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá các mặt công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2019 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2022 trên cơ sở lấy ý kiến góp ý của toàn thể đảng viên trong Chi bộ; đồng thời lựa chọn các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XX.

Về dự Đại hội, có đồng chí Đồng chí Nhữ Thị Kim Dung - Đảng ủy viên Trường - Đại diện tổ công tác số 5.

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký gồm các đồng chí:

- Đồng chí Trần Thị Phúc An-Bí thư chi bộ.

- Đồng chí Đặng Thị Thanh Trâm-Phó Bí thư Chi bộ.

- Đồng chí Nguyễn Thu Hương-Thư ký.

Đại hội đã được nghe đồng chí Trần Thị Phúc An-Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2019 trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Lý luận Chính trị.

Đồng chí Nhữ Thị Kim Dung - Đảng ủy viên Trường - Đại diện tổ công tác số 5 đã phát biểu tại Đại hội.

Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ cũng đã phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành công tác Bầu cử và Bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Trần Thị Phúc An-Bí thư chi bộ

2. Đồng chí Phí Mạnh Phong-Phó Bí thư chi bộ

3. Đồng chí Lê Quốc Hiệp-Chi ủy viên

Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Đồng chí Trần Thị Phúc An-Bí thư chi bộ

2. Đồng chí Phí Mạnh Phong-Phó Bí thư chi bộ

3. Đồng chí Lê Quốc Hiệp-Chi ủy viên

4. Đồng chí Nguyễn Thi Phương

2. Đồng chí Đặng Thị Thanh Trâm

3. Đồng chí Bùi Thị Thùy Dương

Đại hội đã nhất trí biểu quyết (100%) thông qua Nghị quyết tại Đại hội nhiệm kỳ 2020-2020.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2020 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025:

tang_hoa_chi_uy_2017-2019.jpg 
 chi_uy_2020-2022.jpg
 

 

dai_bieu_chi_bo_du_dai_hoi_dang_bo_truong_2020-2025.jpg

 

 

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: