Chất lượng đảng viên với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng   |   Từ “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cuô  |   Phòng ngừa, đấu tranh chống lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nh  |   Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Mãi mãi niềm tin theo Đảng In E-mail
Thursday, 02 February 2017

Về phía Ban Tổ chức: Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản có PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, các đồng chí Phó Tổng Biên tập; Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Thành viên Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tham dự.
 
 Tiết mục mở màn

Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam, “đứa con nòi của nhân dân lao động” - đồng hành suốt 87 Mùa Xuân, đưa Nhân dân Việt Nam từ nô lệ xiềng gông “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” và tự tin vững bước trên con đường dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Lịch sử đất nước ta 87 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngày 30-4-1975, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, Đảng ta đã lãnh đạo quân và dân giành đại thắng trong cuộc tổng tấn công mùa Xuân, thu giang sơn về một mối, thống nhất nước nhà. 
 
 Giao lưu với đồng chí Trương Đình Tuyển, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại; Nhà báo Hà Đăng, Nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và GS, TSKH. Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Năm 2017 là năm đánh dấu đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Với những bài học kinh nghiệm qua hơn 30 năm đổi mới, sự soi đường, định hướng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và truyền thống yêu nước, thông minh, sáng tạo của nhân dân, đất nước đã, đang và sẽ ngày càng phát triển giàu đẹp hơn.
 
 PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản và đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho các đơn vị đồng hành

“Mãi mãi niềm tin theo Đảng” là Chương trình truyền thống, được Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức thường niên, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 - 03-02-2017).

Trong phần giao lưu, gặp gỡ một số gương mặt đại biểu ưu tú, gắn bó với Đảng và sự phát triển chung của đất nước có đồng chí Trương Đình Tuyển, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại; Nhà báo Hà Đăng, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và GS, TSKH. Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các vị khách mời đã cùng trao đổi về những thành tựu to lớn của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; một số vấn đề về chống suy thoái trong Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Cùng với phần giao lưu là các tiết mục ca múa nhạc với chủ đề về mùa xuân, ca ngợi đất nước, Đảng, Bác Hồ,
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: