Bộ môn Triết học và Pháp luật tổ chức báo cáo SHHT học kỳ 2 (2019-2020)  |   Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin ( 22-4-1870 - 22-4-2020) : Giữ gìn sự đoàn kết   |   Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học  |   Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh hành động phụng sự Tổ quốc,  |   Đại hội Chi bộ Lý luận Chính trị  |   Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh  |   Vững tiến dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng  |   Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng tới Việt Nam  |   Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh  |   Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quả  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Chương trình HNKH Phân ban Tiếng Việt 2016 In E-mail
Monday, 31 October 2016

CHƯƠNG TRÌNH CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN ĐỊA CHẤT - PHÂN BAN TIẾNG VIỆT, ngày  14 tháng 11 năm 2016 


HỘI NGHỊ QUỐC TẾ - ESASGD 2016

CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TÀI NGUYÊN ĐỊA CHẤT

14 tháng 11 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH

PHÂN BAN TIẾNG VIỆT: ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MỎ ETESMI

TRƯỞNG BAN: TS. Trần Đình Sơn,  THƯ KÝ: TS. Trần Thị Phúc An

 (Hội trường:  Phòng họp C)

10:00-10:30

Keynote speaker

Xây dựng và phát triển Cộng đồng học Tiếng Anh tai Trường Đại học Mỏ - Địa chất – Người báo cáo: Trương Thị Thanh Thủy

10:30-10:50

Một số giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay - Phạm Quốc Đảm

10:50-11:10

Tính chất đặc biệt của hệ tọa độ cực suy rộng - Hoàng Ngự Huấn

11:10 - 11:30

Vai trò của giáo dục đa văn hóa trong thời đại ngày nay - Nguyễn Thi Phương

11:30 - 11:50

Vật liệu Nano Đồng(I) Oxit: Điều chế và khả năng xúc tác xử lý chất hữu cơ độc hại trong môi trường nước - Nguyễn Thị Kim Thoa

11:50 – 12:10

Sử dụng mô hình bản đồ vùng biển Việt Nam tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Trần Bắc Bộ

12:10-13:30

Ăn trưa

13:30-13:50

Mô phỏng quá trình khuyếch tán leo dốc và khuyếch tán Osmotic – Vũ Bá Dũng

13:50-14:10

Vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong giai đoạn hiện nay - Đào Thị Tuyết

14:10-14:30

Tham gia bảo hiểm y tế và sử dụng dịch vụ y tế của Người Cao tuổi ở Việt Nam - Phí Mạnh Phong

14:30-14:50

Đồ thị đầy đủ mở rộng và ứng dụng- Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thị Lan Hương

14:50-15:10

Tiệc trà

15:10-15:40

Thế trận lòng dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam - Vũ Quang Hay 

15:40-16:00

Cơ hội và thách thức đối với sinh viên Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay - Đỗ Thị Vân Hà

16:00-16:20

Tầm quan trọng của việc phát âm đúng tiếng Anh và cách luyện phát âm tiếng Anh cho sinh viên khối không chuyên - Dương Thúy Hường

16:20-16:40

Sự phát triển tư duy của Đảng về lợi ích quốc gia – dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế - Đặng Thị Thanh Trâm

16:40-17:00

Một số vấn đề cơ bản làm nên Nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh – Lê Thị Yến

17:00-17:10

Kết thúc Hội nghị tại phân ban

15/11 (Thứ ba) – Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: