Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Trận túc cầu đầu tiên của Liên quân Lý luận và Quân sự In E-mail
Tuesday, 22 September 2015
Hôm qua, ngày 21/9/2015, Liên quân Lý luận chính trị và giáo dục quốc phòng đã tham gia giải bóng đá cán bộ viên chức trường năm 2015. Gặp một đội manh như Cơ điện nhưng các cầu thủ của đội Liên quân đã thi đấu với tinh thần rất cao. Sau đây là một số hình ảnh đẹp của trận đấu.
img_1631.jpg   
 Cầu thủ hai đội chào khán giả  
 img_1633.jpg  
 Những cái bắt tay thân thiện  
 img_1636.jpg  
 Các cầu thủ không chuyên nhưng tinh thần thể thao thật tuyệt vời  
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: