Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thông báo mời họp Chi bộ và họp Khoa LLCT In E-mail
Thursday, 19 May 2011
Thông báo 1:
Chi bộ Lý luận chính trị tổ chức cuộc họp thường kỳ và Lễ kết nạp đảng viên cho các cán bộ Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Thị Lan Hương. Thời gian: 14 giờ ngày 25/5/2011.
Địa điểm: Văn phòng Khoa Lý luận Chính trị. 12-10 Nhà C.
Thành phần: Toàn thể Chi bộ, Đại diện Công đoàn bộ phận, Chi đoàn cán bộ Khoa và Đại biểu theo giấy mời.
Đề nghị các đồng chi đến dự đầy đủ, đúng giờ.

Chi ủy Chi bộ kính báo

Thông báo 2:

Thực hiện kế hoạch của nhà trường, Khoa Lý luận Chính trị tổ chức Tổng kết năm học 2010-2011, bình xét thi đua cuối năm.
Thời gian: 15 giờ 00 ngày thứ 4, 25/5/2011.
Địa điểm: Văn phòng Khoa Lý luận Chính trị. P 12-10 nhà C.
Thành phần: Toàn thể cán bộ viên chức trong Khoa và khách mời.
Đề nghị các đại biểu đến dự họp đầy đủ, đúng giờ.

Ban chủ nhiệm Khoa kính báo
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: