Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |   Người lính cận vệ già và ký ức không thể quên về Bác ở ATK  |   Yêu cầu thực hành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước  |   Top 10 trường đại học đáng học nhất tại Việt Nam năm 2017  |   Hồ Chí Minh - Nhà chiến lược quân sự thiên tài  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thông báo kết quả học tập môn Nguyên lý (P1) In E-mail
Friday, 07 January 2011
Mời sinh viên các lớp Kinh tế A55, Địa chất B 55, Mỏ B 55, Cao đẳng kế toán A, B 55 xem kết quả điểm thành phần môn Nguyên lý CN Mác - Lênin (P1) tai mục Kết quả học tập. Lớp trưởng có thể nhận điểm cho lớp tại Văn phòng Khoa Lý luận Chính trị.
Sinh viên nào có ý kiến, xin liên hệ với Giảng viên tại Văn phòng Bộ môn trước ngày 12/1/2011.