Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Chào mừng Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam In E-mail
Wednesday, 01 December 2010
Ngày 1901102010, tôn vinh Nghề dạy học, nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý nhất, Khoa Lý luận Chính trị đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật toàn thể các nhà giáo, cán bộ viên chức, các nhà giáo của Khoa đã nghỉ chế độ. Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Khoa Lý luận Chính trị vinh dự có hai nhà giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú:

1- Nhà giáo Phan Văn Tụy, Nguyên Trưởng Bộ môn, Trưởng Ban Mác - Lênin; một trong những người đầu tiên tham gia xây dựng đơn vị.

2- PGS. TS Nguyễn Bình Yên - Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin.

Đây là một trong những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đơn vị. Hiện nay, Khoa Lý luận Chính trị có 24 cán bộ, với 2 TS, 16 Th.S, 6 cán bộ đang làm NCS trong và ngoài nước. Tập thể cán bộ viên chức trong Khoa phấn đấu đạt chuẩn cán bộ giảng dạy theo quy định của Bộ GD&ĐT vào năm 2015.
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: