Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |   Người lính cận vệ già và ký ức không thể quên về Bác ở ATK  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thông báo tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Lý luận Chính trị 2010 In E-mail
Monday, 18 October 2010
Ban Chủ nhiệm Khoa Lý luận Chính trị thông báo:

Hội nghị Cấn bộ viên chức Khoa năm 2010 sẽ được tổ chức vào 9 giờ 00, Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2010. Địa điểm: Văn phòng Khoa, p12-10, nhà C12 tầng.
Thành phần: Các đại biểu khách mời trong trường. Toàn thể cán bộ viên chức trong khoa, kể cả cán bộ hợp đồng.
Kính mời các đồng chí đến đự đầy đủ và đúng giờ.

BCN Khoa
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: