Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới In E-mail
Friday, 09 July 2010

Ngày 7/7/2010, Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị đã làm lễ kết nạp đảng viên mới cho hai đồng chí: Phí Mạnh Phong và Đỗ Thị Vân Hà.

Tham dự buổi lễ kết nạp có toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc chi bộ và các đoàn viên thuộc chi đoàn Khoa Lý luận Chính trị. Lễ kết nạp được tổ chức trọng thể đúng với quy định của Điều lệ Đảng. Các đảng viên mới đã tuyên thệ thực hiện tốt các nhiệm vụ đảng viên. Với việc kết nạp hai đảng viên mới, Chi bộ Lý luận Chính trị đã có 20 đảng viên (trên tổng số 24 cán bộ của Khoa).

Nguyễn An

h_nhn_quyt_nh.jpg   phong_nhn_quyt_nh.jpg
 Đảng viên trẻ - Thạc sỹ Đỗ Thị Vân Hà, BM TT Hồ Chí Minh nhận Quyết định kết nạp  Đảng viên trẻ - Thạc sỹ Phí Mạnh Phong, BM Nguyên lý CN Mác-Lênin nhận Quyết định kết nạp

 

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: