Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |   Người lính cận vệ già và ký ức không thể quên về Bác ở ATK  |   Yêu cầu thực hành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước  |   Top 10 trường đại học đáng học nhất tại Việt Nam năm 2017  |   Hồ Chí Minh - Nhà chiến lược quân sự thiên tài  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thông báo về mở chuyên mục Tư tưởng Hồ Chí Minh In E-mail
Sunday, 28 February 2010
Hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chuẩn bị cho Hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Khoa Lý luận Chính trị tổ chức vào tháng Năm 2010, website của Khoa Lý luận Chính trị trường Đại học Mỏ - Địa chất mở chuyên mục Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chuyên mục sẽ tập hợp, giới thiệu các bài viết, công trình nghiên cứu cũng như các tài liệu có giá trị về Hồ Chí Minh. Kính mời các đồng chí và các bạn quan tâm cộng tác và tìm đọc.

Ban Chủ nhiệm Khoa Lý luận Chính trị
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: