Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Lịch thi lại môn chính trị cuối khóa các lớp Đại học K50, 51,Cao đăng K52 In E-mail
Friday, 29 January 2010

Khoa Lý luận Chính trị thông báo lịch thi lại môn Chính trị cuối khóa các lớp Đại học K50, Khối Kinh tế 51 và Cao đẳng 52:

Thời gian: 8h00,  Ngày 18 tháng 04 năm 2010; Địa điểm: Nhà D,  Khu A.

Sinh viên cần làm thủ tục với Phòng Đại học và Sau đại học, nộp giấy phép tại Văn phòng Khoa Lý luận Chính trị trước ngày 16/4/2010.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010                   
BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                                                                                                                                         
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: